Dnevna cena Osmium

Politika zaštite privatnosti

Zaštita ličnih podataka je veoma važna za nas! Vaše podatke obrađujemo isključivo na osnovu relevantnih zakonskih odredaba (Zakon o telekomunikacijama, TKG i Osnovni pravilnik o zaštiti podataka, DS-GVO).

U nastavku vas obaveštavamo o bitnim elementima obrade podataka u vezi sa našom početnom stranicom.

 

Opšta registracija prilikom posete početnoj stranici

Svaki put kada neka osoba ili automatizovani program pristupi početnoj stranici, prikupljaju se neki opšti podaci i informacije.

Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama evidencije servera. To mogu biti:

 • IP adresa
 • datum i vreme pristupa našoj početnoj stranici
 • podstranice naše početne stranice koje ste posetili
 • početna stranica sa koje ste došli na našu početnu stranicu
 • korišćeni pretraživač i njegova verzija, kao i podešavanja pretraživača
 • operativni sistem korišćen za pristup
 • količina prenetih podataka

 

Pomenute podatke ćemo obrađivati isključivo u sledeće svrhe:

 • da bismo obezbedili nesmetan pristup početnoj stranici
 • da bismo izabrali jezik sadržaja
 • da bismo optimizovali sadržaj naše početne stranice
 • da bismo garantovali bezbednost sistema i stabilnost naše početne stranice

 

Ove stvari su u vašem i našem legitimnom interesu. Pored toga, možemo koristiti ove informacije i da bismo ispunili naše zakonske obaveze prema organima za sprovođenje zakona.

Ni pod kojim uslovima ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o vama lično. Ove datoteke evidencije se čuvaju najviše tri meseca.

Google analitika

Naš veb-sajt ne koristi servis za veb analizu „Google Analitics“ kompanije Google Inc.“(„Google“). 

 

Obrazac za kontakt

Ako nas kontaktirate putem obrasca za kontakt na našoj početnoj stranici ili putem imejla, vaši podaci će biti prikupljeni i obrađeni kao predugovorna mera za obradu vašeg upita. Nakon što se vaš zahtev obradi, podaci će biti izbrisani posle mesec dana.

Napomena: Možete opozvati vašu saglasnost u bilo kom trenutku putem imejla.

Kada šaljete svoje kontakt podatke, imajte na umu da se oni prenose imejlom nešifrovani i da ih neovlašćena lica mogu pročitati ili falsifikovati. Takođe ste dobrodošli da nam pošaljete upit telefonom ili poštom.

 

Vaša prava

Na vaš pismeni zahtev, rado ćemo vas obavestiti o trenutnom statusu vaših podataka koje čuvamo, izvršiti ispravke ili ukloniti vaše podatke - ukoliko je to u okviru naših mogućnosti. Imajte na umu da lične podatke koje koristimo na vaš zahtev i/ili uz vašu saglasnost ne možemo u potpunosti izbrisati ili ukloniti sa interneta.

 

Osoba za kontakt

Ako imate nekih pitanja o procesu zaštite podataka ili profilu vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na imejl adresu navedenu u impresumu.

 

 
Izjava o odbijanju odgovornosti | Preis pro Gramm: 1.895,45 € | Osmium kaufen | © 2023
Fenster schließen
Politika zaštite privatnosti