יומי Osmium מחיר

השוואת כל המתכות

:סימנו עבורכם את המתכות המעניינות כרגע

שלדעתנו מרגשות במיוחד ירוקות מתכות
שלדעתנו מרגשות במיוחד כחולות מתכות
שלדעתנו מרגשות במיוחד צהובות מתכות
שלדעתנו מרגשות במיוחד אדומות מתכות
Li - Lithium
Be - Beryllium
B - Bor
Na - Natrium
Mg - Magnesium
Al - Aluminium
Si - Silizium
K - Kalium
Ca - Calcium
Sc - Scandium
Ti - Titan
V - Vanadium
Cr - Chrom
Mn - Mangan
Fe - Eisen
Co - Kobalt
Ni - Nickel
Cu - Kupfer
Zn - Zink
Ga - Gallium
Ge - Germanium
As - Arsen
Se - Selen
Rb - Rubidium
Sr - Strontium
Y - Yttrium
Zr - Zirkonium
Nb - Niob
Mo - Molybdän
Tc - Technetium
Ru - Ruthenium
Rh - Rhodium
Pd - Palladium
Ag - Silber
Cd - Cadmium
In - Indium
Sn - Zinn
Sb - Antimon
Te - Tellur
Cs - Cäsium
Ba - Barium
La - Lanthan
Hf - Hafnium
Ta - Tantal
W - Wolfram
Re - Rhenium
Os - Osmium
Ir - Iridium
Pt - Platin
Au - Gold
Hg - Quecksilber
Tl - Thallium
Pb - Blei
Bi - Bismut
Ce - Cer
Pr - Praseodym
Nd - Neodym
Pm - Promethium
Sm - Samarium
Eu - Europium
Gd - Gadolinium
Tb - Terbium
Dy - Dysprosium
Ho - Holmium
Er - Erbium
Tm - Thulium
Yb - Ytterbium
Lu - Lutetium
 
כתב ויתור | Preis pro Gramm: 1.320,33 € | Osmium kaufen | © 2024
Fenster schließen
השוואת כל המתכות